Đã Hủy

ajax

you should know well about ajax,especially xmlhttprequest

Kỹ năng: .NET, Javascript, XML

Xem thêm: xmlhttprequest, javascript ajax xml, ajax xml, xml ajax, ajax javascript

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) beijing, China

Mã Dự Án: #52334

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

ukey

dfsdfsdfdsdsfsdf

$200 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0