Đang Thực Hiện

127848 Build a Online Form

Attached is the file that will tell you what to do! I need someone that will get on this ASAP

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, Javascript, Thiết kế trang web, XML

Xem nhiều hơn: build a online, javascript xml form, tell form, xml online form, xml file online

Về Bên Thuê:
( 13 nhận xét ) Toronto, Canada

ID dự án: #1874016

Được trao cho:

supremetechsl

Please accept my bid. Thanks.

$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0