Đang Thực Hiện

326222 IE8 Compatible

the website [url removed, login to view] is not compatible with IE8 and needs to be

please bid and PM any queries

thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Javascript, Thiết kế trang web, XML

Xem nhiều hơn: ie8 compatible, ie8, compatible, javascript queries

Về Bên Thuê:
( 35 nhận xét ) Portsmouth, United Kingdom

ID dự án: #2072029