Đã hoàn thành

151534 Firefox Extension

I need a firefox extension to be developed, very simple extension. All those interested please PMB before placing bid so you know about the project before quoting.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, XML

Xem thêm: firefox, simple firefox, firefox simple, simple extension javascript, simple project xml javascript, extension javascript, firefox javascript, project extension, simple firefox extension, project firefox, extension firefox, javascript xml firefox, placing bid, javascript firefox, javascript extension, javascript firefox extension, firefox extension javascript, simple firefox extension project, xml firefox, firefox extension xml

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Karachi,

Mã Dự Án: #1897714

Đã trao cho:

Hetman

Ready to do that. Cheers. Hetman

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0