Đã hoàn thành

156526 Google Gadget (Countdown)

Please see attached doc. Images will be provided. This needs to be completed by Wednesday.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, XML

Xem nhiều hơn: google doc, countdown, images google, google images, doc xml, google gadget, javascript countdown, countdown javascript, gadget javascript, xml countdown, javascript gadget

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Bronx, United States

ID dự án: #1902711

Được trao cho:

debo123

Hello, I can do this work for you.

$105 USD trong 7 ngày
(23 Đánh Giá)
5.7