Đang Thực Hiện

140483 litecommerce customization

I want to customize the design of litecommerce to suit to my new website.

bidder shud be a desiginer and html/dhtml programmer.

preferably someone who has done such kind of work in past.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Javascript, Thiết kế trang web, XML

Xem nhiều hơn: customize litecommerce, website desiginer, litecommerce, litecommerce design, litecommerce customize

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Koeln,

ID dự án: #1886658