Đang Thực Hiện

project for primus only

According to the specifications we talked about.

Kỹ năng: Adobe Flash, Javascript, Linux, XML

Xem thêm: primus, According , talked, project specifications

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Andorra, Andorra

Mã Dự Án: #39778

Đã trao cho:

primus

Hi, I can really do this for you. Details in PMB. Thanks, ilya.

$30 USD trong 0 ngày
(58 Đánh Giá)
6.1