Đang Thực Hiện

117630 Search Engine Design

I need a Mathematician and someone that can design a good search engine for the world wide web..looking for a Hybrid Seach engine(crawler,index,search sorting software, and display...

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, HTML, Javascript, MySQL, SEO, XML

Xem thêm: world wide web design, web search engine design, seach web, need mathematician, hybrid design, web search engine, search engine software, web crawler search engine, xml sorting javascript, javascript xml search, crawler search engine, crawler javascript, javascript engine, hybrid sorting, web crawler search, seach, crawler web search, javascript search engine, crawler engine, javascript web crawler, web crawler javascript, web crawler engine, web crawler design, hybrid software, design crawler

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) san antonio, United States

Mã Dự Án: #1863797