Đã hoàn thành

Zoho Invoice to [url removed, login to view] connector

Create a handshake app to push data from Zoho Invoice to [url removed, login to view] online accounting system.

Zoho [url removed, login to view]

Saasu [url removed, login to view]

Kỹ năng: Javascript, MySQL, Thiết lập Bản thảo, Quản trị hệ thống, XML

Xem thêm: handshake app zoho invoice connector, zoho invoice connector saasu, zoho c, saasu accounting system, online accounting system, online accounting help, create saasu html invoice, accounting help online, www accounting com, zoho, zoho api, invoice, invoice app, create invoice, xml invoice, create html invoice, html xml api, pending invoice, handshake app, javascript xml api, zoho app, push xml, Push API, create invoice xml, api connector

Về Bên Thuê:
( 56 nhận xét ) SYDNEY, Australia

Mã Dự Án: #1725368

Đã trao cho:

sikandermandal

Please see PMB.

$220 AUD trong 7 ngày
(8 Đánh Giá)
4.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $235 cho công việc này

bistanil98

Hi The price we have send you is for 6 days and 2 days is for testing so if you want exact price we can let you know after a detail discussion. I want to introduce our self, we are a group of freelancers have ex Thêm

$250 AUD trong 8 ngày
(7 Đánh Giá)
4.7