QA Automation Engineer

Đã Đóng Đã đăng vào 5 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Gear Inc. đang tìm 1 bạn QA Automation Engineer có thể làm việc tại công ty ở Hà Nội trong vòng 2 tháng, giờ hành chính.

Yêu cầu:

- Có thể làm việc giờ hành chính tại công ty ở Hà Nội

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về automation testing

- Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScrip, etc

- Có kinh nghiệm về automation test trên web-based và mobile application, sử dụng automation tools như Selenium, Appium, Cucumber, etc

Quyền lợi

- Lương thỏa thuận cạnh tranh up to $2000/tháng cho công việc freelancer

- Cơ hội hợp tác lâu dài, trở thành nhân viên chính thức của công ty

(Removed by Freelancer.com Admin)

JavaScript Kiểm tra phần mềm Kiểm tra kỹ thuật tự động Kiểm tra/QA Thử nghiệm trang web

ID dự án: #18073755

Về dự án

11 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

11 freelancer chào giá trung bình$1464 cho công việc này

nataliaomelchenk

Hello There! After carefully reading your job description, I am very impressed with your project and now have a full understanding of it. I am a excellent web designer and developer. So I can do it perfectly su Thêm

$1666 USD trong 10 ngày
(47 Nhận xét)
7.4
TheEminence

Hello, Thank you! We have 11+ years of experience in software testing (QA) field We have gone through your project for automation testing resource in Hanoi location. We are doing QA support for many clients from R Thêm

$1000 USD trong 20 ngày
(32 Nhận xét)
6.9
ihshsl

i have all the resources please come to the chat........................................................................................

$1333 USD trong 10 ngày
(4 Nhận xét)
3.5
YashRaj888

Hi, My name is Yash. With having 7+ years of experience in testing below are the highlights of our skills set - Expert in developing automation framework using selenium with C# Specflow and Coypu along with Nuni Thêm

$1777 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nevalpatil

We do have resource and doing this process for multiple projects. Kindly send me message to discuss more on your requirement. Regards,

$2222 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0