Đã Đóng

Tạo Bot giao dịch binance

Job Description:

Tôi muốn lập bot tự giao dịch future BTC sàn Binance dựa trên tín hiệu MACD 15m. [Removed by Freelancer.com Admin for offsiting - please see Section 13 of our Terms and Conditions]

Kĩ năng: JavaScript, Thiết lập Bản thảo

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #36239483

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

qvanphong

Hi, I have 3+ years of experience in programming, especially in website development, I have been working on an auto trading on Binance Spot project before, I think I can help you, please contract me if you need

$100 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0