Đã Đóng

Viết thư viện camera sdk để tích hợp lên website

Tôi đang có sẵn hệ thống camera Hikvision, hệ thống có kết nối internet, xem và điều khiển được thông qua phần mềm của hãng iVMS-4200, tất cả các camera kết nối với 1 đầu ghi Hik có ip tĩnh. Tôi muốn đưa một số chức năng sau lên để có thể sử dụng trên website:

- Xem trực tiếp từng camera

- Xem lại (Chọn thời gian, giờ bắt đầu và giờ kết thúc để xem lại)

- Điều khiển camera PTZ

Yêu cầu viết thư viện (Wrapper lại thư viện sdk của hãng) để có thể dễ dàng tích hợp lên website. Frontend đã có sẵn, chỉ cần tích hợp để có thể hiển thị và điều khiển ở trên web site.

Thời gian cần hoàn thành: khoảng 3 tuần, Nếu bạn đã có kinh nghiệm làm việc với Hik websdk thì hãy apply nhé

Kĩ năng: JavaScript, HTML, CSS, Security Camera

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hue, Vietnam

ID dự án: #31807688

7 freelancer chào giá trung bình$931 cho công việc này

mannaranjit756

Sir , I have read your project details (Viết thư viện camera sdk để tích hợp lên website ) , i have good knowledge in (JavaScript CSS HTML Security Camera ) I have 7+ years Experience in Web-Design and Web-Develo Thêm

$880 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
5.1
Core100

Chào bạn, Vui lòng chấp nhận giá thầu của tôi để thực hiện thư viện máy ảnh SDK này và đáp ứng kinh nghiệm toàn diện của chúng tôi về thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng phần mềm trong lĩnh vực mô phỏng và Thêm

$2000 USD trong 25 ngày
(4 Nhận xét)
4.5
oxankaorb

Hello, Thank you for your job posting. I have good experience to work with developing carema app using javascript and php. As a 5 yrs experience with software development, work with medium and big companies in russia. Thêm

$880 USD trong 7 ngày
(3 Nhận xét)
4.1
Nikita1241

Hi! I have read your project description and assure you that I am a perfect fit for this job because i have worked on similar projects. I am a senior developer and designer having experience in web development and web Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
3.1
codeambitious

Hello Sir, I have Visual of your project description and grasp all your requirements. I have Strong knowledge of PHP web frameworks ( such as CakePHP / Custom PHP / Laravel / Yii / CI / WordPress / Drupal) I also h Thêm

$880 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
2.6
abdulwahab140719

Hi dear freelancer On reading the short description of you project I am 100% sure that I can do that with 100% accuracy I understand your problem and have experience in web development and controlling camera in the w Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
anhtqt181192

Chào Anh/Chị, Với kinh nghiệm lập trình 7 năm trong dự án cho doanh nghiệp, em tự tin có thể hoàn thành yêu cầu này. Có trên dưới 20 công ty mà em đã từ tham gia để thiết kế web cho bên họ vi dụ như [login to view URL] VietMa Thêm

$880 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0