Đã hoàn thành

Changing Style of a SVG Image

Được trao cho:

$35 USD trong 1 ngày
(14 Đánh Giá)
4.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

waqarwaqar15

Hi this Waqar Younus I'll cedit your svg images. Contact for more details Relevant Skills and Experience [login to view URL] [login to view URL] Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$30 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
4.2
mohame1997

I'll do it on time And with high skill Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $10 USD - .

$10 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0