Đã Đóng

Chrome extension developer - Experienced dev only

I have a document scanner module, which I'm trying to integrate with Google Chrome.

I'm looking to hire a developer who has good experience with Chrome extensions.

If you do not have at least 1 year of experience with Chrome extensions, DO NOT BID.

Kĩ năng: Mở rộng & Dịch vụ thêm, Firefox, Google Chrome, JavaScript

Về khách hàng:
( 84 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #18871268