Đã Đóng

Lập trình Chrome Extension kết nối sang API hãng vận chuyển

Job Description:

Mình đang cần chrome extension kết nối sang API hãng vận chuyển để tính giá cước và tạo đơn hàng.

Mô tả chi tiết công việc trong file sau:

[login to view URL]

Kĩ năng: JavaScript, Google Chrome

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #36052877

5 freelancer chào giá trung bình$198 cho công việc này

techplusintl

Hi there, ★★★ Google Chrome / Firefox / Edge Extensions Expert ★★★ 5+ Years of Experience ★★★ I've read requirements and ready to make extension to connect to carrier API. If you are looking for a Extension developer Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(96 Nhận xét)
7.2
birukGetnet17

Hi my recommendation for this project is Python program to do the automation. Please let's chat and discuss the details. Best regards!

$110 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
dhlocdev94

Tôi đã từng làm extension đặt hàng ở các trang 1688, tmall và từng làm việc ở các sàn thường mại điện tử nên việc kết nối với các bên vận chuyển không có gặp vấn đề

$240 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
huynhcongtoan96

Tôi đã có kinh nghiệm viết extension cho bản thân sử dụng, tôi có thể hổ trợ cho doanh nghiệp bạn viết được extension này. thời gian dự kiến bàn giao dự án 14 ngày có thể sẽ hơi lâu nhưng nó cần thết để tôi có thể tạo Thêm

$141 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0