Đang Thực Hiện

Consultancy

Private project.........................................................................................

Kỹ năng: Javascript

Xem thêm: consultancy project, gained consultancy project, project consultancy, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Çekmeköy, Turkey

Mã Dự Án: #4546247

Đã trao cho:

joeandrews

Thanks for this

$55 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $125 cho công việc này

mmagr99

i am ready

$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hearsid

Please check pm.

$166 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0