Tôi muốn làm phân tích danh mục đầu tư lỡi lỗ hàng ngày, tháng, quý, năm

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Như hình đính kèm và viết bằng vuejs 2 và JS,

JavaScript PHP Laravel Vue.js Vue.js Framework

ID dự án: #35884683

Về dự án

18 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

18 freelancer chào giá trung bình$605 cho công việc này

ambyt

Hello As per the given specification, I am very interested to work with you. I have the competence to design the described task with the latest version of the code and impart fully fledged development by regression te Thêm

$605 USD trong 7 ngày
(50 Nhận xét)
6.6
dimkapacha

I have a team of professional full-stack .Web developer with my self having more than 4 years of rich experience in .Web development and I am 100% confident that we are perfectly fit for this job and our rates are also Thêm

$605 USD trong 7 ngày
(17 Nhận xét)
5.5
nathanaelfisher

⭐⭐⭐⭐⭐YOU'RE LOOKING FOR ME!!!⭐⭐⭐⭐⭐ Hello I have 7+ years of experience in web development. I have checked your project description carefully and I think that I can help you to complete this project 100% perfectly sure Thêm

$605 USD trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
5.0
TrachykOleksandr

Hi There. Thanks for giving chance to challenge. I have checked your images. I am Vue.js, Laravel Expert with experience for 8 years. Please feel free to contact me. Best Regards

$600 USD trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
5.0
freelancerpoint

Hello. I am ready for all your required skills. I have 8+ years of experience in VuejS. I have read your requirements fully and get your point exactly. I can do your project perfectly. I am flexible in working hours an Thêm

$605 USD trong 7 ngày
(4 Nhận xét)
4.4
mtaproject

xin chào, chúng tôi sẽ nhận dự án này với 610$ và chúng tôi sẽ hoàn thành nó trong 14 ngày. Xin cảm ơn vì đã đọc chào giá này và mong rằng sẽ được hợp tác cùng bạn.

$610 USD trong 14 ngày
(9 Nhận xét)
3.6
kalashnikov010

hello. I have read the project description. I started developing the program 9 years ago and have completed several projects with satisfactory results for my clients. I have done many projects. In particular, the p Thêm

$605 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.6
vojislavsoftwor1

Hi. Dear client. I have a lot of experience in web site development. I am web expert that develop web site using Laravel, Wordpress, Node.js and Vue.js, React.js. If you have contact with me, I will get the wonderful r Thêm

$606 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.1
Nemanjadvp

⭐⭐⭐WELCOME!⭐⭐⭐ Hello I have just read your description. This job matches my skill set. I have been working as a FULL STACK DEVELOPER for decades now. I would like to let you know that I have RICH and AMAZING experien Thêm

$605 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
4.6
vanminhquangtri

Chào bạn, Mình tên Minh, mình là lập trình viên với 3 năm kinh nghiệm. Hiện tại mình cũng đang sống tại TP. HCM. Mình mới join https://www.freelancer.com. Mình thành thạo Vuejs (v2), Javascript, Typescript, HTML, CS Thêm

$600 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0