Tôi muốn một dashboard gồm 3 chart , 1 table , dùng hightchart với vuejs

Đã Đóng Đã đăng vào 9 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chart yêu cầu là: [login to view URL]

yêu cầu: Biết ngôn ngữ lập trình javascript

Biết framework : vuejs và laravel

Biết thư viện D3js hoặc hightchart, amchart là lợi thế

Có biết query dữ liệu rest api có sẵn để đưa data lên chart

Tích hợp chart lên site này: [login to view URL]

JavaScript Vue.js Framework Laravel Highcharts

ID dự án: #35474159

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 8 tháng trước đang mở

9 freelancer chào giá trung bình$92 cho công việc này

yevhenrosovskii

I am PHP, JavaScript Expert I have rich experience about Vue.js, Laravel and D3.js I can complete your project perfectly I will start work immediately and deliver the best result Looking forward to work with you Thanks Thêm

$100 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
4.6
nathanaelfisher

⭐⭐⭐⭐⭐YOU'RE LOOKING FOR ME!!!⭐⭐⭐⭐⭐ Hello I have 7+ years of experience in web development. I have checked your project description carefully and I think that I can help you to complete this project 100% perfectly sure Thêm

$90 USD trong 7 ngày
(5 Nhận xét)
3.7
Honeytech92

Hi, I am Pawan, 8+years experienced web and Mobile app programmer and Upon checking the job description carefully, I Understood initially requirements and I would love to help you move ahead with your Goal. I've 8 yea Thêm

$90 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.2
Navilhassan91

Hi. After reading the job description carefully, I feel I have the skillset necessary to complete this task. I am a senior web developer with 6 years of experience; primarily focusing on Vue and Laravel. I am ready to Thêm

$90 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
ShakeelaGood

Hey Bro ,Fully Expert in **********************JavaScript ,Laravel ,Vue.js Framework ,Highcharts***************** Of over my 5 Year Experience I done many project like that and they like my work I am sure you also lik Thêm

$80 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.6