Tôi muốn một dashboard gồm 3 chart , 1 table , dùng hightchart với vuejs -- 2

Đã hoàn thành Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

Chart yêu cầu là: [login to view URL]

yêu cầu: Biết ngôn ngữ lập trình javascript

Biết framework : vuejs và laravel

Biết thư viện D3js hoặc hightchart, amchart là lợi thế

Có biết query dữ liệu rest api có sẵn để đưa data lên chart

Tích hợp chart lên site này: [login to view URL]

JavaScript Laravel Vue.js Framework Highcharts

ID dự án: #35474185

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 12 tháng trước đang mở

Được trao cho:

mtaproject

Chúng tôi có thể làm được điều này, chúng tôi đã từng làm khá nhiều dashboard, hãy nhắn tin cho tôi để tôi gửi mẫu cho bạn xem thử. Chúng tôi thành thào js, vuejs và laravel

$80 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.5

6 freelancer chào giá trung bình$90 cho công việc này

tsmcguinness

hello. i am javascript expert having rich experience for 6+ years. i am very familiar with amchart. i'd like to see you on chatbox and discuss details about your project. please contact me. i will provide the best serv Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
2.9
mckeeandrew111

Hello! Have a nice day to you! I have some strong work experience in Web development using PHP, Mysql, Html, Javascript etc.. My main objective is to provide excellent service, with timely, accurate, and production rea Thêm

$90 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
TrachykOleksandr

Hi Dear. How are you? I am Vue.js, Laravel, Chart Expert with experience for 6 years. Please feel free to contact me. Thanks. Best Regards

$90 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nikolatomicfree

Hello Client, I am an expert in developing D3.js project. I can create your FE project perfectly. I can start right away. Looking forward to hearing from you, Regards

$90 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0