Đã Đóng

Django Coder. -- 2

Job Description:

I need Django expert needed for multiple job. details will be shared with winning bidder. please bid if you are expert.

Kĩ năng: JavaScript, Django, HTML5, HTML, jQuery / Prototype

Về khách hàng:
( 464 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #26389157