Đã Đóng

Extract PineScript for a protected strategy from Tradingview.

can I get this code open? see attached

Kĩ năng: JavaScript, Google Chrome, Pine Script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Brooklyn, United States

ID dự án: #32693439

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

abhaykushwaha51

Hello, I can make your tradingview strategy Based on the described info. we can discuss in chat. Thank you.

$150 USD trong 3 ngày
(8 Nhận xét)
3.8