Đã hoàn thành

Few small scripts for web form

Được trao cho:

$12 USD trong 1 ngày
(29 Đánh Giá)
4.5

6 freelancer đang chào giá trung bình $29 cho công việc này

$30 USD trong 1 ngày
(6 Nhận xét)
3.6
$25 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
3.3
liangjongai

Hi! I'm interesting your project very well. i mastering javascript and HTML. And also I have many experience and good skill about web and android development. Let's go ahead with me Stay tuned, I'm still working on Thêm

$55 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
3.2
$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
suhteikko11

A proposal has not yet been provided

$20 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0