Xây dựng game blockchain - NFT -- 2

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chúng tôi đang xây dung hệ thống các trò chơi trên nền tảng blockchain / NFT nên cần các bạn lập trình game trên nền tảng blockchain/NFT

JavaScript Mobile App Development HTML5 React.js Blockchain

ID dự án: #32103622

Về dự án

Dự án từ xa 1 năm trước đang mở