Đã Đóng

Xây dựng game blockchain - NFT -- 2

Chúng tôi đang xây dung hệ thống các trò chơi trên nền tảng blockchain / NFT nên cần các bạn lập trình game trên nền tảng blockchain/NFT

Kĩ năng: JavaScript, Mobile App Development, HTML5, React.js, Blockchain

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #32103622