Viết hàm javascript chuyển hệ tọa độ từ VN2000 sang lat,long

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chuyển tọa độ X, Y (từ sổ đỏ) sang tọa độ Lat, long google map sao cho sai số là thấp nhất. (Ưu tiên dùng hệ số k cho từng tỉnh). Có thể tham khảo app "Chuyển Tọa Độ VN2000" trên android. [login to view URL]

JavaScript

ID dự án: #26571627

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở