Đã Đóng

Viết hàm javascript chuyển hệ tọa độ từ VN2000 sang lat,long

Chuyển tọa độ X, Y (từ sổ đỏ) sang tọa độ Lat, long google map sao cho sai số là thấp nhất. (Ưu tiên dùng hệ số k cho từng tỉnh). Có thể tham khảo app "Chuyển Tọa Độ VN2000" trên android. [login to view URL]

Kĩ năng: JavaScript

Xem nhiều hơn: https://playgooglecom/store/apps/details?id=comsygicaura&hl=en, https://playgooglecom/store/apps/details?id=indwinc3shareapp, a href https play google com store apps details id developer img alt get it on google play src https developer android com image, latlngbounds, google maps latlng object, google maps latlng get coordinates, google.maps.latlng get latitude, latlngliteral, google maps api, google.maps.latlng not working, get latitude and longitude from google maps onclick in javascript, market details id com facebook ka http play google com store apps details id com fynsystems fyngeez tana, htpps play google com store apps details id freelancer com ghostcam, https play google com store apps developer id telefoni ahla&hl en, i found a good translator check it out https play google com store apps details id com nyxcore genlang, quick logo design v 2 https play google com store apps details id com fsd logodesign, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babuapps.mcash, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deliveroo.orderapp&hl=en, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.penzasoft.textreader, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.milier.arabian.lucky

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) viet nam, Vietnam

ID dự án: #26571627

2 freelancer chào giá trung bình$275 cho công việc này

RachitGroup

Xin chào, tôi hy vọng bạn khỏe Tôi đã trải qua Yêu cầu Dự án của bạn Rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong nhiệm vụ này và sẵn sàng 24x7 cho bạ Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
3.2
huntertran

Theo mình hiểu thì "hệ số k" có phải là kinh tuyến trục của từng tỉnh? Mình có thể làm được hàm chuyển đổi trong 1 tuần. Bạn có thể xem profile của mình ở đây: [login to view URL]

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0