Đã Đóng

JavaScript Dev

Need JavaScript developer for multiple [login to view URL] details in chat.

New freelancer are also welcome to bid.

Kĩ năng: JavaScript, jQuery / Prototype, Google Chrome, Node.js

Về khách hàng:
( 26 nhận xét ) Khatima, India

ID dự án: #31336877