Đã Đóng

Javascript GUI for WEKA open source tool

We would like to build a WEKA GUI in Javascript ([login to view URL]) so that WEKA can run in a browser.

Kĩ năng: JavaScript, Java, HTML5

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hamilton, New Zealand

ID dự án: #30933660

6 freelancer chào giá trung bình$3792 cho công việc này

(47 Nhận xét)
7.6
(147 Nhận xét)
7.9
(4 Nhận xét)
5.5
(14 Nhận xét)
5.7
(2 Nhận xét)
4.1
(1 Nhận xét)
1.5