Đã Đóng

Modify [login to view URL]

Wanting [url removed, login to view] modifying so that a user can input math via the mathquill wysiwyg at the bottom of the page here - [url removed, login to view]

Math must display on the final presentation. To do this we may need to use [url removed, login to view] to take the latex from mathquill and render it

Thanks,

Richard

Kĩ năng: Javascript

Xem nhiều hơn: js do, mathjax, LaTeX, github page, javascript latex html, latex html, presentation demo, mathquill mathjax, mathquill latex, https demo, impress presentation, latex latex latex, html modify page, html render, mathjax mathquill, modify page javascript, Mathquill, wysiwyg mathjax, use latex, latex javascript

Về Bên Thuê:
( 82 nhận xét ) London, Thailand

ID dự án: #2446478

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

bestpro126

Dear sir. I am a skilful javascript/jquery/php/html/css/ajax.. expert. I have been working in this domain over 7 years, and have many experience. Best regards.

$100 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
LQaq6X2R7

Custom software development (<b><i>Removed by Admin</i></b>)

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0