Find Jobs
Hire Freelancers

A Multiple Choice Quiz Component Development Project

$80-240 HKD

Đã đóng
Đã đăng vào khoảng 1 tháng trước

$80-240 HKD

Thanh toán khi bàn giao
本项目旨在开发一个基于 [login to view URL] 和 MDX 的互动学习网站。我们的目标是实现一个翻转卡片选择题组件,以增强用户的学习体验。该组件将嵌入到由 Contentlayer 处理的 MDX 文件中,并能够加载自定义 React 组件。 This project aims to develop an interactive learning website based on [login to view URL] and MDX. Our goal is to implement a flip card quiz component to enhance the user's learning experience. This component will be embedded into MDX files processed by Contentlayer and will be capable of loading custom React components.
Mã dự án: 38008091

Về dự án

13 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 1 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
13 freelancer chào giá trung bình $262 HKD cho công việc này
Avatar người dùng
As I am an expert, I can build it according to your requirements. Because I have a lot of experience in these fields, I can build your project as soon as possible. I offer excellent software quality work and provide the best support for your project. If you give me this job, I will do my best to finish your job by your timeline. If you want to see my past works, I can show you my past works right now. Ready to discuss this with you about the task now. Thank you for the reading.
$1.125 HKD trong 7 ngày
5,0 (5 nhận xét)
3,7
3,7
Avatar người dùng
Hello, Hope you are doing great I am Vinoth With 6 years of experience of Tech Team in Development and innovation., I can work as per your requirement and details. Lets connect through chat so we can discuss more about work.PRO-------------------------------------------------------------Skills: Frontend : React , Bootstrap , React materials , HTML , CSS , tailwind css , JS Backend : Node js , Php , .Net , Mangodb , Mysql , Python AI : Open AI , Opencv , TensorFlow , langchain , pinecone etc., Application Dev : kotlin , xml , firebase , some ui frameworks., Regards., Vinoth
$200 HKD trong 1 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
I recently developed a multiple choice quiz app with NextJs, Typescript, Prisma and Mongodb. I also have experience working with MDX files. So I definitely believe I can deliver this project in no time.
$220 HKD trong 5 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của CHINA
China
0,0
0
Thành viên từ thg 2 22, 2024

Xác thực khách hàng

Các công việc khác từ khách hàng này

帮我做一个互动网页组件
$240-2000 HKD
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.