Đã Hủy

Open Cube

I integrated an open cube menu in one of our page [url removed, login to view]

It's giving java script errors. I need a quote from somebody who can fox it rioght away. I acn set up a web meeting and the person can work in our server

Kỹ năng: Javascript

Xem thêm: open english, fox 9, www.up.edu, open c, cube, script meeting, giving, open meeting, edu web, english menu, need edu, somebody, web script english, java edu, javascript person, away, script open web page, web meeting, server set work server, server javascript, quote script, open script, open meeting server, java person, java menu

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) auburn hills, United States

Mã Dự Án: #63701

3 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

SteveJobber

Hello. I'd like to know more; check the PM box.

$50 USD trong 1 ngày
(18 Đánh Giá)
3.5
slattman

No problem.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
justinatmizzou

Please check pm. Thanks, Justin.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0