Đã Hủy

Others or not sure

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1361 cho công việc này

techbluesoft

Hi, I have got Rich experience in Joomla, Wordpress, Codeigniter, Cake PHP), .NET, Asp.NET, Vb.NET, HTML 5 etc.& mobile apps Relevant Skills and Experience Also have very good knowledge of javascript, jQuery Json, Thêm

₹1361 INR trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0