Đã Đóng

Predictable Slot Machine

A script that generates a slot machine, needs to be modified so the outcome can be pre-detemined instead of random.

The script can be found here:

[url removed, login to view]

Kỹ năng: Javascript

Xem thêm: javascript slot machine, slot machine javascript, javascript slot, javascript slot machine script, tomcat253, slot machine script, script slot machine, random question quiz javascript, random select repeat javascript

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Ottawa, Canada

Mã Dự Án: #1741764

3 freelancer đang chào giá trung bình $127 cho công việc này

NickyJones

Hello, sir. I can do this. Please check PM. Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
4.2
GFGgZz273

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hirenow

Hi. I am ready! I have many experiences in PHP. I can do this. Thanks.

$100 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0