Đã Đóng

Viết phần mềm

Mình cần code 1 tool có các chức năng theo mô tả sau:

- Trong 1 Group Facebook, sau khi thực hiện lệnh search thì sẽ hiện ra các kết quả, cần click "See more results" ở cuối trang để hiện thị các kết quả tiếp theo , export ra file kết quả

- Search trên Facebook theo 1 câu lệnh của mình nhập vào, sau khi thực hiện lệnh search thì cũng sẽ hiện ra các kết quả, cần click "See more " ở cuối trang để hiện ra các kết quả tiếp theo , export ra kết quả

=> Tự động click 'See more'

- Tự động Search google theo 1 câu lệnh của mình nhập vào

Bạn nào đáp ứng được thì để lại thông tin ở dưới mình sẽ chủ động liên lạc trực tiếp.

Hoặc call mình số : 01244 570 211

Kĩ năng: AutoHotkey, Lập trình C#, JavaScript

Xem nhiều hơn: group m

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10188064