Đã Đóng

Viết phần mềm

Lập trình robot chơi fx theo yêu cầu

Thuật toán:

-Đọc mail có chứa giá cặp USD/JPY

-Đặt lệnh theo mail (Lệnh chờ, có sl, tp và thời gian lệnh có tác dụng)

Kĩ năng: JavaScript

Xem nhiều hơn: mq4 expert advisor sl tp, fix sl tp expert advisor, ea tp sl, data entry vi t nam, vi t nam teline, ads don`t appear gumtree, joomla can`t login, youjizz can`t load videos, don`t trust friendster graphics, can`t login joomla administration

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Japan

ID dự án: #10760267