Đã hoàn thành

project for Ashwin

1) Add 9 audio files to a web page we will provide, using the example we sent in email

2) Add this feature ...[url removed, login to view] to our website's home page.

Kĩ năng: Javascript

Xem nhiều hơn: ashwin, add audio files, http bigpond com home index jsp link cloaker, email project javascript, project audio, audio project, audio website javascript, http www bravoteens com tgp shtml, http wwwmenu skeleton com, audio javascript, http wwwlive sek com, home improvement website bid project, http www pornhub com view video, http www egypty com shereen album asp, javascript audio

Về Bên Thuê:
( 97 nhận xét ) Sterling, United States

ID dự án: #1016631

Được trao cho:

ashwin86

please check pmb for further details

$100 USD trong 1 ngày
(15 Đánh Giá)
4.4