Đang Thực Hiện

LiveStock management App

web application for livestock management front-end and integration with backend.

offline mode feature

*** PLEASE READ SCOPE OF WORK FILE.

Kĩ năng: JavaScript, RESTful API, Vue.js, Vue.js Framework, An ninh Web

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Guatemala, Guatemala

ID dự án: #33875328

Được trao cho:

(3 Đánh Giá)
5.1

15 freelancer chào giá trung bình$4067 cho công việc này

(16 Nhận xét)
7.9
(17 Nhận xét)
7.6
(135 Nhận xét)
7.3
(79 Nhận xét)
7.8
(18 Nhận xét)
7.0
(9 Nhận xét)
6.1
(46 Nhận xét)
5.4
(17 Nhận xét)
5.1
(4 Nhận xét)
4.5
(2 Nhận xét)
5.1
(11 Nhận xét)
3.9
(1 Nhận xét)
2.5
(3 Nhận xét)
2.2
(1 Nhận xét)
0.0