Đã Đóng

Lập trình React Native

Mình đang cần một bạn làm React Native cho dự án ví tiền điện tử (Cryptocurrency wallet).

Chỉ cần làm phần giao diện và animation cho các phần tử không cần làm API

Yêu cầu : Có ít nhất 1 dự án đã làm việc với React Native

Kĩ năng: CSS, HTML5, JavaScript, React Native, React.js

Về khách hàng:
( 2 nhận xét ) Hà Nội, Vietnam

ID dự án: #19621954

11 freelancer chào giá trung bình$679 cho công việc này

r4rony

__Please revert so we can discuss__ *** THỰC NGHIỆM THỰC NGHIỆM TỰ NHIÊN CÓ S *** N *** Xin chào, XIN VUI LÒNG CHIA SẺ CHI TIẾT DỰ ÁN CỦA BẠN NHƯ VẬY CHÚNG TÔI CÓ THỂ KIỂM TRA VÀ THẬT SỰ HIST TRỢ BẠN. Mẫu làm Thêm

$1666 USD trong 45 ngày
(79 Nhận xét)
7.8
sapotacorp

Hello hung123011, I am professional web developer have a look at my profile having nice ratings and reviews. Our latest React Native projects are: [login to view URL] (http:// Thêm

$734 USD trong 12 ngày
(267 Nhận xét)
7.6
hy1990com

Dear Client. How are you? I am good at Wallet app developing with React Native. Those are as follows. [login to view URL] [login to view URL] Thêm

$750 USD trong 10 ngày
(40 Nhận xét)
7.0
Mickelson

Hi!I'm very happy to have a chance of bidding your project. I am an excellent developer in this industry. If we work together, I will satisfy you fully. Please give me 10 minutes of yours and share your work more detai Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(71 Nhận xét)
6.2
YuKai7777

Dear Vietnam employer. I have been developing React Native apps for over 4 years and built several React Native apps with React Native CLI and Expo. As an experienced React-Native developer with proven work histo Thêm

$550 USD trong 10 ngày
(28 Nhận xét)
6.2
JinDongZhe

Dear, manager! Thanks for visiting my proposal. I am a React-Native senior with 4+ years of experiences. For this period, I built lots of apps for clients and they satisfied to my work and they gave good reviews. Thêm

$266 USD trong 10 ngày
(36 Nhận xét)
6.3
grigorywazin

Hi, I’m a senior mobile app developer who are very confident in react-native wallet app development. Your task makes me crazy as my skill is very suitable for this job. My major skills are iOS(SWIFT and Objective-C) Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(22 Nhận xét)
5.8
DevStar925

Hi, I could absolutely help you with Cryptocurrency/Blockchain. I have a very strong experience of more than 3 years in the field of Cryptocurrency/Blockchain. And I am ready to develop crossplatform GUI wallet with Thêm

$722 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
5.5
RachitGroup

Xin chào, Tôi đọc kỹ các chi tiết công việc và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm. Chúng tôi cung cấp - THÊM miễn phí với mọi dự án + Hỗ trợ 6 tháng s Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
hilbert210

mình đã có làm về ract-native và chuyên về javascript.có kinh nghiệm hơn 2 năm làm freelancer về các dự án reactjs và react naitve

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vw7970145vw

Hiện tại mình có hơn 3 năm kinh nghiệm làm app trên nền tảng react-native. bạn tham khảo dự án gần nhất mình đã hoàn thành: [login to view URL] Nếu bạn chưa có d Thêm

$666 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0