React js & Redux

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hello Everyone, New Training Requirement

Training: React js & Redux

Mode : Offline (Chennai/Bangalore)

TOC : Available

JavaScript AngularJS HTML5 jQuery / Prototype CSS

ID dự án: #37216134

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình₹38910 cho công việc này

xuanhuugialai

Hello Hera, How are you today? I have checked your project requirement in detail and I am a React/Vue developer to build a website which is perfectly fine , I can surely work on your project. I have developed multiple Thêm

₹35000 INR trong 1 ngày
(14 Nhận xét)
4.3