Xây dựng dự án dưới [login to view URL] code giong JAVA SCRIPT

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Code mình hiện tại đang bị lỗi nên cần hỗ trợ

JavaScript

ID dự án: #30685460

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình€140 cho công việc này

NikitaIbra

Hi, How are you? I have read your project and I am good at all the skills you want.(being a full stack developer, I won't explain about various frameworks specifically.) I have been working in IT department for 6 years Thêm

€140 EUR trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
2.4