Viết Scripts cho Adobe Bridge

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình có sẵn các Group Stack hình ảnh trong Adobe Bridge

Mình cần 1 đoạn script để có thể mở thành các layer SMART OBJECTS trong Photoshop.

chạy 1 action photoshop chỉ định, sau đó save file psd.và chạy các file khác tương tự

JavaScript Photoshop

ID dự án: #26616003

Về dự án

Dự án từ xa 3 năm trước đang mở