Đã Đóng

Viết Scripts cho Adobe Bridge

Mình có sẵn các Group Stack hình ảnh trong Adobe Bridge

Mình cần 1 đoạn script để có thể mở thành các layer SMART OBJECTS trong Photoshop.

chạy 1 action photoshop chỉ định, sau đó save file psd.và chạy các file khác tương tự

Kĩ năng: JavaScript, Photoshop

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #26616003