Đã Đóng

Senior React Js developer needed for Long term

Experience React Js developer needed for full time

Budget 100 - 450 INR/Hr depends upon experience

40hr/week

Minimum Ex: 3 years

Position: 20

Indian Only

Kĩ năng: JavaScript, HTML5, HTML, CSS, React.js

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bangalore, India

ID dự án: #32680340