Find Jobs
Hire Freelancers

Serverless application developers - JavaScript

₹9000-45000 INR

Đang triển khai
Đã đăng vào 3 tháng trước

₹9000-45000 INR

Thanh toán khi bàn giao
Serverless Application Development with Authentication, Data Storage and Retrieval using React and Node We are looking for experienced serverless application developers proficient in JavaScript, particularly with knowledge in Node+React. The project involves developing a serverless application with a focus on data storage and retrieval. Desired Functionality: - Implement data storage and retrieval functionalities for the serverless application - Ensure smooth and efficient data handling and management JavaScript Framework: - The client has expressed a preference for using React as the JavaScript framework for this project. Experience with React is essential. Cloud Platform: - The client has specified Cloudflare as the preferred cloud platform for deployment. Familiarity with Cloudflare is a plus. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in JavaScript, with a strong understanding of React and Node. - Experience in developing serverless applications, specifically with data storage and retrieval functionalities - Familiarity with Cloudflare for deployment - Strong problem-solving skills and ability to work independently If you have the necessary skills and experience in serverless application development, particularly with data storage and retrieval using React, we would love to hear from you. Please provide examples of past projects and your expertise in these areas.
Mã dự án: 37506025

Về dự án

26 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 3 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Chennai, India
4,9
90
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 10 3, 2010

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.