Đã Hủy

Telegram Bot

Mình muốn làm 1 con bot với vấn đề như sau

1. /start -> Command này sẽ giới thiệu sơ về thông tin bên mình, dưới thông tin mình yêu cầu có inline button (khoảng 3-5 button, cái này khi làm việc mình sẽ bàn kĩ hơn).

2. Trong các inline button trên có 2 buttons CHỈ CHO PHÉP CÁC USER TRẢ PHÍ -> và sẽ hiện tất cả các nội dung do admin gửi vào qua 1 hệ thống ví dụ admin panel. (Dĩ nhiên ai không trả phí bot sẽ reply rằng phải trả phí để sử dụng buttons đấy)

3. /search -> Command này sẽ search từng dữ liệu đã add trong 2 button trả phí trên, ví dụ /search movie -> sẽ hiện ra các phim (Đây là ví dụ)

4. Sẽ có hệ thống thanh toán bằng CryptoCurrencies hoặc Paypal để trả phí cho 2 button trên

Mong muốn sẽ có admin panel để mình có thể dễ dàng add thông tin cho bot, và dĩ nhiên khi add thông tin vào thì bot phải alert cho các user đang dùng phần trả phí. Cơ bản phần source là như thế, rõ ràng hơn thì lúc làm việc mình sẽ bàn kĩ hơn.

Kĩ năng: JavaScript, Python

Xem nhiều hơn: lu ni dung file html thng qua rss trong, movie bot, search bot alert, telegram bot tutorial, telegram bot example, telegram bot nodejs, telegram bot developer, telegram bot parse_mode, telegram bots 2018, telegram bot api, telegram bot python, telegram bot, freelancer com freelanceviet vn và tìm cho mình một công việc phù hợp, freelance create telegram bot, telegram hire bot developer, vẽ hoạt cảnh phim hoạt hình 2D, đánh máy, ảnh bất động sản, Thất Tình (MV Thái Đầy Cảm Động) - Trịnh Đình Quang, thiết kế phối cảnh kiến trúc

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #19848196

1 freelancer đang chào giá trung bình $523 cho công việc này

MyAwesomeTeam

Dear Sir/Madam, Because good at those skills: Javascript, Python. I would like apply for this job I always: - Do project fast as possible. - Charge a reasonable cost. - Provide Quality Product. - Life Thêm

$523 USD trong 3 ngày
(45 Nhận xét)
5.9