Đã Đóng

Thiết lập excel google sheet ứng dụng cho công ty

Công ty chúng tôi cần tuyển Freelancer có kinh nghiệm thiết kế google sheet ứng dụng trong quản lý đơn hàng công ty với nội dung yêu cầu:

1/ Tạo excel trên google sheet có thể phân tầng quyền truy cập cho các cấp bậc nhân viên khác nhau trên mẫu excel google sheet có sẵn. ( quyền xem, chỉnh sửa , sort các cột/ dòng cụ thể)

2/ Thiết lập một hệ thống trên google sheet có sẵn với yêu cầu nhiều người có thể cùng truy cập sửa đổi , update excel tùy quyền hạn đã được phân ở mục 1.

( Vì với google sheet cơ bản thì nếu một người thực hiện theo tác- chẳng hạn như sort trên sheet thì tất cả mọi người khác đều có thể thấy cùng một hiển thị và không thể thực hiện các thao tác khác )

3/Google sheet có thể export các chỉ số báo cáo tài chính cơ bản dựa vào dòng tiền vào/ra mỗi ngày đã được input.

Dịch vụ

Kĩ năng: JavaScript

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #12262450

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫500000 cho công việc này

Siokellc

(((((((((((((((( i can help you very low price Chat me now please now )))))))))))))))))) *************************************************************

₫500000 VND trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0