Tôi cần thuê làm phần mềm chatbot viết bằng python, sử dụng OpenAI (có sẵn documents)

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi cần thuê làm phần mềm chatbot Facebook viết bằng python, sử dụng OpenAI (có documents link: [login to view URL]).

Tính năng:

1. Nạp thông tin sản phẩm theo cấu trúc dữ liệu có sẵn vào phần mềm

2. Tính năng kết nối/xóa các fanpage để tự động trả lời tin nhắn facebook

3. Không cần xây dựng kịch bản cho chatbot, hoặc xây dựng quy tắc tự động.

4. Quản lý tin nhắn cho các fanpage trên phần mềm

4. Xây dựng giao diện trực quan cho các tính năng

sẽ trao đổi chi tiết hơn, ưu tiên trực tiếp tại hà nội

JavaScript MySQL HTML Python Node.js Programming

ID dự án: #33888073

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở