Đã Đóng

Tôi cần thuê làm phần mềm chatbot viết bằng python, sử dụng OpenAI (có sẵn documents)

Tôi cần thuê làm phần mềm chatbot Facebook viết bằng python, sử dụng OpenAI (có documents link: [login to view URL]).

Tính năng:

1. Nạp thông tin sản phẩm theo cấu trúc dữ liệu có sẵn vào phần mềm

2. Tính năng kết nối/xóa các fanpage để tự động trả lời tin nhắn facebook

3. Không cần xây dựng kịch bản cho chatbot, hoặc xây dựng quy tắc tự động.

4. Quản lý tin nhắn cho các fanpage trên phần mềm

4. Xây dựng giao diện trực quan cho các tính năng

sẽ trao đổi chi tiết hơn, ưu tiên trực tiếp tại hà nội

Kĩ năng: JavaScript, MySQL, HTML, Python, Node.js, Programming

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #33888073