Đang Thực Hiện

Tic tac toe

Full JavaScript Tic-Tac-Toe game with logic and options to select single player/two player and difficulty. No design.

Kỹ năng: Javascript

Xem thêm: toe design, tic tac, tic tac toe game, javascript tic tac toe, tic tac logic game, player tic tac toe, game design javascript, javascript single select

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Ljubljana, Slovenia

Mã Dự Án: #1675615

Đã trao cho:

it2051229

Hi, kindly check your inbox for my inquiries. Thanks.

€35 EUR trong 2 ngày
(29 Đánh Giá)
4.3

3 freelancer đang chào giá trung bình €112 cho công việc này

chiuaua27

CHECK PMB ! :)

€50 EUR trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.3
softaic

Hi I am very interested in your job. Please check your PMB. Thanks

€30 EUR trong 2 ngày
(2 Đánh Giá)
2.9
AiR2rJ0S8

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

€250 EUR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0