Đã Đóng

Viết tool game hoặc mod game

Hiện tại m cần viết tool game theo yêu cầu hoặc mod game. ưu tiên tool bằng imagesearch để tránh game fix. nếu có mod game thì hướng dẫn cụ thể để có thể tự chỉnh khi game fix.

Kĩ năng: JavaScript, Lập trình C++, Lập trình C#, AutoHotkey

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #27009756

1 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

NEHABHAT92

Hi, I can create I am an experienced Web developer and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely satisfies your business needs. Please share your requirements with me over cha Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.0