Phát triển xây dựng website dùng các chức năng 3D

Đã Đóng Đã đăng vào 4 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Chào các bạn,

Chúng tôi muốn phát triển một website dùng để sắp xếp hàng hoá lên những gian hàng siêu thị.

Những gian hàng siêu thị ảo rên website sẽ được làm bằng kỹ thuật 3D giúp người dùng dễ dàng sắp xếp hàng hoá lên như trong siêu thị thực, để xác định và tìm hiểu về cấu trúc và tổ chức hàng hoá.

Cần tìm:

- Lập trình viên web chuyên sử dụng các công nghệ 3D

- Lập trình các hệ thống như signup, login, tạo tập tin từ các dữ liệu 3D

- Lập trình HTML/CSS, cơ sở dữ liệu

- Thành thạo Git và các dụng cụ khác giúp chúng tôi dễ dàng thử nghiệm và test sản phẩm.

Yêu cầu:

* Nhiều năm kinh nghiệm về các công nghệ 3D cho website

* Làm việc đúng tiến độ bàn giao

We would like to develop a website to store products in a planogram.

A planogram is a virtual supermarket shelf on which products can be arranged to define an organization.

This site will be used by students in France.

The principle is as follows:

The student connects with a login and a password and arrives on an interface.

Two options are offered to him, he can choose "linear" (supermarket radius) or "warehouse".

In the "linear" mode, the student will be able to arrange products on a linear ONE such as these

([login to view URL] or even [login to view URL]).

The warehouse will work the same way except that it will not be supermarket shelves but departments of entrepreneurship on which students can put pallets ([login to view URL] [login to view URL],

[login to view URL]).

Linear sizes are variable, they will be sent in JSON format to the web interface, the products also (image, size).

Once the student has placed the products, he can click "validate" and the data (where the products are placed) will be generated in JSON format.

We will take care of the data then.

Open techno.

3D Animation CSS3 HTML5 JavaScript Unity 3D

ID dự án: #18031087

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 4 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$1250 cho công việc này

BestPartner4You

Hi,dear! I am quite interested in your project - 'Phát triển xây dựng website dùng các chức năng 3D'. :) I am a skillful software developer who has rich experience in this field. If you contact me, you and I will be ha Thêm

$1250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0