Đã Đóng

Viết ứng dụng web app quản lý và extension bằng ReactJS

Tôi đang cần xây dựng dev nâng cấp ứng dụng dạng extension trên trình duyệt chrome, cốc cốc và web app quản lý.

- Extension: Ứng dụng này cho phép kết nối với token tài khoản facebook của user để gửi tin nhắn cho Fanpage mà user có quyền.

- Web App: Ứng dụng giúp user quản lý thông tin tài khoản, danh sách khách hàng, danh sách chiến dịch gửi tin

Tham khảo: [login to view URL]

Kĩ năng: JavaScript, React.js, React.js Framework, HTML, CSS

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #29372700

2 freelancer chào giá trung bình$750 cho công việc này

(1090 Nhận xét)
9.1
javedaasim

Chào bạn, mình có thể giúp bạn nâng cấp ứng dụng trên trình duyệt chrome, Cốc Cốc và quản lý ứng dụng web .. Mọi yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu mà bạn mong muốn để đạt được kết quả tốt nhất. Danh mục đầu tư React: https Thêm

$800 USD trong 10 ngày
(49 Nhận xét)
6.8