Đã hoàn thành

webpage repair 2

Need my website repaired. It has some javascript errors with regards to popup windows. Also would like work done to style sheet.

Kĩ năng: Javascript

Xem nhiều hơn: repair my, javascriptdetail repair, repair website, javascript repair, windows style webpage, style sheet, need repaired, javascript webpage, popup windows, webpage javascript, javascript popup work, windows javascript, javascript style, website webpage, Website repair, repair javascript, engineer math work sheet, javascript errors, tally bookkeeping excel work sheet daily, extract work sheet access file

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Rio Rancho, United States

ID dự án: #382599

Được trao cho:

himell

PLs check PM

$40 USD trong 1 ngày
(2 Đánh Giá)
1.7

11 freelancer đang chào giá trung bình $38 cho công việc này

snowtigersoft

Hello,I can do this right now.

$40 USD trong 1 ngày
(32 Nhận xét)
6.2
NickolaS

Hi, please, check your PM

$50 USD trong 0 ngày
(31 Nhận xét)
5.9
sritechnocrat

Please check PM.

$30 USD trong 0 ngày
(17 Nhận xét)
5.8
getndone

Plz check PM

$55 USD trong 2 ngày
(9 Nhận xét)
4.0
YashpalSingh123

Expert Computer Engineer,Can Start Work rightaway

$30 USD trong 0 ngày
(7 Nhận xét)
3.8
rshyethmusthafa

I can do this

$30 USD trong 1 ngày
(7 Nhận xét)
3.5
Aramix

Ready to work! Thanks1

$30 USD trong 0 ngày
(4 Nhận xét)
2.3
haiderabbasnaqvi

I can start now..

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vishalintel

Dear Sir, Serious Bidder. Please check PMB. Regards, Vishal

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
crushred

Professional software engineer with 23 years of experience available to do this work immediately.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0